GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa hàng ngày | 10 giờ sáng – 10 giờ tối

Rock Kitchen & Bar

12D1 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 93 618 17 18
info@rockkitchenbar.com